Toggle Mobile Menu

Repræsentantskabet

 Repræsentantskabet er Herlev Boligselskabs øverste myndighed. Det består af 46 repræsentanter, som er valgt blandt beboerne i boligselskabets afdelinger.

Repræsentantskabet træffer alle overordnede beslutninger i boligorganisationen, som fx organisationens byggepolitik, igangsætning af nyt byggeri, væsentlige forandringer af boligselskabets ejendomme og ændring af vedtægterne.

Der holdes ordinært repræsentantskabsmøde én gang pr. år. Her vælger repræsentantskabet organisationsbestyrelsens medlemmer, og godkender bestyrelsens årsberetning og årsregnskabet for boligselskabet.

Møder i repræsentantskabet

Referater fra møderne i Herlev Boligselskabs repræsentantskab

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 24. februar 2015

Ordinært repræsentantskabsmøde 26. november 2014

Planlagte repræsentantskabsmøder

Onsdag d. 16. november 2016