Toggle Mobile Menu

Hvem er vi?

De almene boligorganisationer i Herlev Kommune:

Boligselskabet AKB, Herlev
Herlev almennyttige Boligselskab
Boligforeningen 3B
Samvirkende Boligselskaber
Herlev Boligselskab
Boligselskabet Sortemosen

har nedsat en kontaktgruppe med det formål at være koordinerende og rådgivende i spørgsmål vedrørende almene boligbebyggelser i Herlev Kommune.

Kontaktgruppens navn er:

Fællesrepræsentationen af Almene Boligorganisationer i Herlev Kommune

 

og består af medlemmernes afdelingsbestyrelses- og organisationsbestyrelsesmedlemmer, med bopæl i Herlev.

 

Alle almene boligafdelinger er medlemmer.