Toggle Mobile Menu

Driftschef Søren Lillevang - der er ejendomsleder i Boligselskabet AKB Rødovre - var inviteret til at fortælle om det boligsociale arbejde i "Kærene" i Rødovre.
Det var et interessant oplæg, der resulterede i en livlig diskussion bagefter. En rigtig spændende aften.


Alex Rytt, specialkonsulent i KAB på bl. A. tv opkoblinger og Flemming Lund Rix, formand for ARF (Arbejdernes Radio - og Fjernsynsklub)  kreds 1A, Københavns Amt -  var inviteret til at komme og fortælle om hvad der sker når Tv signalerne fra 1. november 2009 overgår til digitale signaler. Det var et meget interessant og spændende møde. Tak til de to herrer!


Debataften om "Natteravne"


  

Rollemodeller
Onsdag den 16 september var der arrangeret et møde om "rollemodeller".
Det var et rigtig godt møde. Det var meget positivt at høre rollemodeller, som via egne eksempler kunne fortælle om det at tage en uddannelse trods udfordringer. Ved hjælp af meget personlige oplæg er rollemodellerne med til at bane vejen frem for andre unge.
Vi hørte også om forældre som rollemodeller, om erfaringer med skoler, opdragelse, ægteskab og kønsroller.